Skip to content

Posts from the ‘Priligy (Brand)’ Category

Priligy (Brand)


Tvärtemot vad många tror, är den vanligaste manlig sexuell dysfunktion för tidig utlösning. Men många män är mer tveksamma till att söka medicinsk hjälp för detta psykologiskt skadliga villkor än för andra sexuella dysfunktioner. Detta är en av anledningarna till att under en lång tid fanns det ingen medicin tillgänglig för behandling av PE. Fram tills nu alltså. Slutligen har forskare hittat en lösning för PE med utvecklingen av den revolutionära medicinering Priligy ®. Som den enda godkända läkemedlet för behandling av PE, dessa piller hjälpa män att återfå kontrollen över utlösningen processen. De revolutionära resultatet ingår bättre kontroll, längre uthållighet och ett uppsving i självkänsla och sexuella relationer. Ta kontroll över ditt kärleksliv igen med Priligy ®.

 

fördelar

> Den enda godkända läkemedel för behandling av tidig utlösning
> Både ökar den tid det tar att ejakulera och möjliggör större kontroll över utlösningen
> Tillåter män att hålla 3 gånger längre innan orgasm
> Tolereras väl med en positiv säkerhetsprofil
> Ger psykologiskt lyft och förbättrar självkänsla och sexuella relationer

 

Så här använder du
Priligy ® bör tas oralt med ett glas vatten 1-3 timmar före samlag. Detta läkemedel bör endast tas av män i åldrarna 18 till 64.

överdosering
Om du misstänker en överdos av Priligy ®, kontakta genast läkare och kontakta din lokala GIFTINFORMATIONSCENTRAL omedelbart.

glömda dosen
Priligy ® tas endast när det behövs, så du inte riskerar att missa en dos.

anteckningar
Ta inte Priligy ® för något annat ändamål än ordinerats av din läkare.
Dela inte detta läkemedel med andra, eftersom de kan ha ett tillstånd som inte är effektivt behandlas med Priligy ®.

lagring
Förvara Priligy ® vid rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C) och borta från ljus och fukt. Hålla denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.
viktigt
Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap och dom av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas att ta av denna medicin är säker, lämpligt eller effektivt för dig.

 

försiktighetsåtgärder
Innan du tar Priligy ®, informera din läkare om några kända allergier eller reaktioner på tidigare läkemedel.

läkemedelsinteraktioner
Informera din läkare om någon medicin som du tar regelbundet, särskilt följande:
* MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) som används för att behandla depression, såsom moklobemid, fenelzin och tranylcypromin (Aurorix, Nardil, Parnate)
* Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller andra läkemedel som används för att behandla depression: amitriptylin, citalopram, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, mianserin, mirtazepin, nefazodon, nortriptylin, paroxetin, venlafaxin (t.ex. Allergron,        Aropax, Avanza, Cipramil, Dothep, Efexor, Lexapro, Luvox, Prozac, Lovan, Serzone, Sinequan, Zoloft)
* Tioridazin (Aldazine) används för att behandla schizofreni
* Triptaner läkemedel används för att behandla migrän (t.ex. sumatriptan, Imigran)
* Tramadol (Tramal), som används för smärtor
* Litium (Lithicarb), som används för humörstörningar
* Johannesört (Hypericum perforatum), ett naturläkemedel.
* Mediciner för att tunna blodet, såsom warfarin (Waran, Marevan), eller läkemedel som kan orsaka blödningar, såsom icke-steroida   anti-inflammatoriska läkemedel som ibuprofen (Nuorfen) och acetylsalicylsyra (Disprin)
* Vissa läkemedel mot svampinfektion, däribland ketokonazol (Nizoral), itrakonazol (Sporanox) och flukonazol (Diflucan)
* Vissa läkemedel mot HIV, däribland ritonavir (Norvir), saquinavir (Invirase), nelfinavir (Viracept) och atazanavir (Reyataz)
*Vissa läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp (angina pectoris), förstorad prostata eller erektil  dysfunktion
* Vissa antibiotika för behandling av infektioner

Detta är bara en ofullständig lista, och andra mediciner kan interagera med Priligy ®. Informera din läkare om alla andra receptbelagda och receptfria läkemedel du använder, inklusive kosttillskott, naturläkemedel piller, vitaminer, mineraler och läkemedel ordinerats av andra läkare. Starta inte eller slutar ta någon medicin utan att diskutera detta med din läkare först.

 

biverkningar
Biverkningar av Priligy ® är sällsynta men kan vara:
* illamående
* huvudvärk
* yrsel
* Mer allvarliga biverkningar kan vara:
* Förhöjt blodtryck
* skakningar
* Stickningar eller domningar
* dimsyn
* Öronsusning
* nästäppa
* Diarré, buksmärta, torr månad, kräkningar, förtäring, intestinal gas, förstoppning, bloating
* överdriven svettning
* Strapatser, sömnighet och gäspningar
* Svårt att betala uppmärksamhet och irritationskänsla
* Erektil dysfunktion (svårighet att få eller behålla en erektion)
* Sömnsvårigheter,
* Ångest, nervositet, minskad sexuell lust, depression, likgiltighet
* onormala drömmar

Detta är bara en ofullständig lista och andra biverkningar kan förekomma. Informera din läkare omedelbart om du upplever några andra biverkningar än de som nämns ovan, särskilt om de är besvärande eller verkar allvarliga.

 

När ska jag ta Priligy ®?
Priligy ® bör tas 1-3 timmar innan samlag för maximal effekt.

Kan jag ta Priligy ® dagligen?
Priligy ® bör endast tas innan du tänker på att ha samlag, eftersom det kan vara ohälsosamt om de tas på en längre grund.

Har Priligy ® också att behandla erektil dysfunktion?
Priligy ® behandlar för tidig utlösning bara, och kommer inte att behandla ED. Det finns emellertid en medicin som kallas Super P-kraft som är en kombination av Sildenafilcitrat och dapoxetin (Priligy). Denna medicin har visat sig vara ganska effektiv vid behandling av både sexuell betingelser.

Vilka är orsakerna till för tidig utlösning?
Orsakerna till för tidig utlösning kan vara fysiologiska eller psykologiska och ibland båda. För tidig utlösning är mycket vanligt och även behandlingsbara.

Kan jag dricka alkohol när du tar Priligy ®?
Priligy ® kan öka effekten av alkohol, såsom yrsel eller svimning. Det rekommenderas därför att undvika alkohol när du tar denna medicin.

Köp Styrka piller nu i vår apotek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)