Skip to content

Posts from the ‘Tadalafi’ Category

Tadalafil


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)

Tadalafil tas oralt i tablettform och hjälper män som lider av erektil dysfunktion, impotens eller erektil dysfunktion och ger längre hålla ut under samlag. Verkningsmekanismen av detta läkemedel är liknande sildenafilcitrat, emellertid är effekten mycket snabbare, och varar längre, i de flesta fall upp till 36 timmar. Generic Tadalafil ursprungligen introducerades på marknaden i Europa och är nu representerad i hela världen och tillgängliga.

Ansökan

Ta Tadalafil som krävs och det rekommenderas att en tablett av detta läkemedel tar 25 minuter till 10 timmar innan samlag. Läkemedlet kan tas med eller utan mat. Tadalafil har ingen sexuell stimulering kan bidra till att uppnå en erektion.

Överdosering

Symtom på en tadalafil överdosering kan vara:

Bröstsmärta
Illamående
Oregelbunden hjärtrytm
Yrsel eller medvetslöshet
Om du misstänker att en överdos av detta läkemedel, kontakta läkare omedelbart.

Varvid lösenordet

Tadalafil tas efter behov. Om du tar detta läkemedel regelbundet varje dag och missar en dos, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera den missade.

Anteckningar

Ta Cialis inte för någon annan anledning än den som föreskrivs av din läkare. Dela detta läkemedel med andra, eftersom de kan ha problem som inte kan behandlas med detta läkemedel. Ta detta läkemedel för skydd mot sjukdomar som kan överföras vid samlag (t.ex. hiv, hepatit B, gonorré, syfilis).

Lagring

Vid rumstemperatur mellan 18 ° och 25 ° C, skyddat från ljus och torr. Denna och andra läkemedel från REACH FÖR BARN.

Viktigt

Informationen ovan är avsett att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap och dom av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det bör inte antas att intag av läkemedlet är säkert, lämpligt eller effektivt för dig.

Försiktighetsåtgärder

Innan du börjar ta tadalafil, berätta för din läkare att du har eller har haft följande:
Hjärtproblem såsom angina, hjärtsvikt eller oregelbunden hjärtrytm eller hjärtattack
Låg eller hög, okontrollerat blodtryck
Stroke
Lever-eller njurproblem
Blodkroppar problem såsom sicklecellsanemi, multipelt myelom eller leukemi
Blödningssjukdom
Magsår
Retinitis pigmentosa (en ärftlig ögonsjukdom)
Om du lider av ihållande erektion (priapism), tenderar eller din penis är anatomiskt deformerad, bör du använda läkemedlet också användas med försiktighet.
Ta detta läkemedel inte, om du inte har slagit av hälsoskäl, verklig trafik. Avstå från att omedelbart ta Taladafil utfärdats av och är i omedelbar medicinsk behandling om du plötsligt förlorar synen.

Taladafil är inte indicerat för kvinnor.

Interaktioner med andra läkemedel

Ta Tadalafil inte om du tar följande läkemedel:
Mediciner som innehåller nitrater eller molsidomin. Det är läkemedel som huvudsakligen är föreskrivna för angina pectoris (bröstsmärta området genom förträngning av kranskärlen)
Alfa-blockerare (andra än tamsulosin (Flomax) 0,4 mg en gång dagligen) granskas doxazosin (Cardura), guanadrel (Hylorel), prazosin (Minipress), terazosin (Hytrin), alfuzosin (Uroxatral), och andra.
Intag av tadalafil med något av dessa läkemedel kan orsaka mycket lågt blodtryck som kan leda till yrsel, medvetslöshet, stroke eller hjärtinfarkt.

Innan du börjar ta detta läkemedel, kontakta läkare om alla Medikamentem att du för närvarande tar eller har tagit, särskilt om de är följande:
Conivaptan (Vaprisol)
Diklofenak (Arthrotec, Cataflam, Voltaren, Flector Patch, Solareze)
Doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress), terazosin (Hytrin)
Imatinib (Gleevec)
Isoniazid (för behandling av tuberkulos)
Rifampin (Rifadin, Rimactane)
Antibiotika såsom klaritromycin (Biaxin), dalfopristin / quinupristin (Synercid), erytromycin (EES, EryPed, Ery-Tab, Erythrocin), telitromycin (Ketek)
Svamp läkemedel för behandling såsom klotrimazol (Mycelex Troche), itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral) och vorikonazol (VFEND)
Antidepressiva som Nefazodon
Hjärta eller blodtryck mediciner
HIV / AIDS medicin som amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista), delavirdin (Rescriptor), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), saquinavir (Invirase, Fortovase), ritonavir (Norvir)
Läkemedel för behandling av åderbråck som karbamazepin (Tegretol), fenobarbital (Luminal) eller fenytoin (Dilantin)
Denna lista är inte avsedd att vara uttömmande och det kan finnas andra läkemedel som kan orsaka interaktioner med Taladafil. Tala om för din läkare om alla mediciner – recept och även över disk, du tar. Som inkluderar vitaminer, mineraler, naturläkemedel produkter och läkemedel har ordinerats av andra läkare. Ta inte en medicin utan att tala om för din läkare inte framåt inte.

Om du känner en eller flera av de allvarliga biverkningar som anges nedan, ta tadalafil, den andra, avstå från ytterligare sexuell aktivitet och uppsök omedelbart läkare:
Allergisk reaktion (andningssvårigheter, förträngning i halsen, svullna läppar, tunga eller ansikte)
Bröstsmärta eller oregelbundna hjärtslag
Yrsel, illamående eller kärlkramp (smärta, spänning, domningar eller stickningar i bröstet, armar, nacke, eller käken)
Svullna anklar eller ben
Svårighet att andas
Långvarig eller svår yrsel
Ihållande (som varar längre än 4 timmar) eller smärtsam erektion
Andra mindre allvarliga biverkningar kan förekomma tidigare. Fortsätt att ta Tadalafil fortsatte och tala med din läkare om du upplever följande biverkningar:
Huvudvärk
Matsmältningsbesvär
Ryggsmärta
Muskelsmärta
Täppt eller rinnande näsa
Tillfälliga blå-eller dimsyn svårigheter att skilja färgerna blått och grönt (sällsynt).
Om du märker om biverkningar som inte nämns, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hur tadalafil?

Tadalafil är en PDE5-inhibitor. Detta blockerar enzymet fosfodiesteras 5 CGMP därmed kvar i omlopp är muskelavslappning kraftigt förstärkta och uppförande, sexuell lust och uthållighet förbättras.
Vad ska jag diskutera med min läkare innan jag tar tadalafil?

Innan du börjar ta tadalafil, berätta för din läkare att du har eller har haft följande:
Hjärtproblem såsom angina, hjärtsvikt eller oregelbunden hjärtrytm eller hjärtattack
Låg eller hög, okontrollerat blodtryck
Stroke
Lever-eller njurproblem
Blodkroppar problem såsom sicklecellsanemi, multipelt myelom eller leukemi
Blödningssjukdom
Magsår
Retinitis pigmentosa (en ärftlig ögonsjukdom)
Om du lider av ihållande erektion (priapism), tenderar eller din penis är anatomiskt deformerad, bör Siedas läkemedlet också tillämpas med försiktighet.
Du kan vara oförmögen att ta medicinen eller kan finnas ett behov av att specifikt ange dos eller särskild övervakning under behandlingen om alla av ovanstående gäller dig.

Om du är över 65 år gamla, kan biverkningar stärkas. Fråga din läkare om en lägre dos.
Vad händer om jag missar en dos?

Tadalafil tas efter behov. Om du tar detta läkemedel regelbundet varje dag och missar en dos, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera den missade.
Kan jag dricka alkohol om jag tar tadalafil?

Överdriven konsumtion av alkohol när du tar Tadalafil kan öka risken för vissa biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, hjärtklappning eller lågt blodtryck.
Vad ska jag undvika om jag tar tadalafil?

Ta inte andra läkemedel för att behandla impotens, såsom Sildenafil Citrate, vardenafil, alprostadil (Caverject, Muse, Edex) eller yohimbin (Yocon, Yodoxin, andra) utan råd från din läkare i förväg.
Tadalafil bör inte heller tas tillsammans med grapefruktjuice, eftersom detta kan öka risken för biverkningar.

Köp Styrka piller nu i vår apotek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)