Skip to content

Posts from the ‘Tadalafil Super Active’ Category

Tadalafil Super Active


Behandling av erektil dysfunktion har nu blivit ännu snabbare och enklare! Tadalafil, världens mest populära ED läkemedel, har kommit med en helt ny formel: Tadalafil Super Active. Dessa revolutionerande gel kapslar har samma långvariga fördelar som originalet Tadalafil, men behöver endast halva tiden för att ta effekt! På toppen av det, hjälper de till att uppnå starkare, mer kraftfulla resultat. Med Tadalafil Super Active kan erektil dysfunktion verkligen bli ett minne blott!

 

fördelar

> Mer effektiva än standard Tadalafil på grund av snabbt och enkelt absorption i blodet
> Effekter kan vara upp till 36 timmar
> Effekter kan börja så tidigt som 16 minuter efter intag av medicinen
> Ökar manliga libido och ökar spermieproduktionen
> Även hjälper fall av allvarlig erektil dysfunktion, förebygga kirurgiska ingrepp

 

Hur man använder
Tadalafil Super Active bör tas oralt, vid behov, innan samlag. Den bör tas med ett helt glas vatten minst en halvtimme innan de har sex. Tadalafil Super Active kan användas med eller utan mat, men det rekommenderas att inte ta dessa kapslar med feta livsmedel eftersom de kan fördröja effekterna av medicineringen.
Tala med din läkare innan du tar Tadalafil Super Active när du specifika situation eller hälsa mönster kan kräver att du har en dosjustering eller du kanske inte kan ta denna medicin alls.

Överdosering
Symtom på en Tadalafil Super Active överdosering kan vara:
* Svår yrsel
* Svimning
* Förlängda erektioner
Om du misstänker att du har tagit för mycket av detta läkemedel, bör du söka kontakt med din lokala GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller varna akutvården direkt.

Glömda dosen
Tadalafil Super Active tas endast vid behov före samlag. Därför är du sannolikt inte att missa en dos.

Anteckningar
Ta bara Tadalafil Super Active när ordinerats till dig av din läkare.
Dela inte detta läkemedel med andra, eftersom de kan ha ett problem som inte behandlas effektivt med Tadalafil Super Active.
Med detta läkemedel skyddar dig inte mot sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. hiv, hepatit B, gonorré, syfilis).

Lagring
Store Tadalafil Super Active vid rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C), borta från ljus och fukt. Hålla denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.

Viktigt

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap och dom av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas att ta av denna medicin är säker, lämpligt eller effektivt för dig.

 

Försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare om din sjukdomshistoria innan du tar Tadalafil Super Active. Speciellt är:
* Eventuella allergier
* Svåra leverproblem
* Vissa ärftliga degenerativa ögonproblem (t.ex. retinitis pigmentosa)
* Vissa hjärtproblem (t ex instabil angina, angina vid sexuellt umgänge, svår hjärtsvikt, okontrollerad oregelbundna hjärtslag)
* Lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck
* Hjärtinfarkt och stroke, särskilt de senaste sådana

Om du lider eller har lidit av någon av ovanstående villkor, kan du inte kunna ta Tadalafil Super Aktiv eller du kan behöva en dosjustering.
Äldre personer bör använda Tadalafil Super Active med försiktighet eftersom de kan vara mer känsliga för dess biverkningar.
Tadalafil Super Active kan orsaka yrsel eller dåsighet. Det rekommenderas därför att du inte köra bil eller utföra några aktiviteter som kräver uppmärksamhet tills du är säker på att du kan göra dessa saker på ett säkert sätt.
Läkemedelsinteraktioner
Informera din läkare innan du tar Tadalafil Super Active, om du använder något av följande läkemedel:
* Nitrater, såsom nitroglycerin (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, nitro-Bud, Minitran, Deponit, Transderm-Nitro och andra), isosorbiddinitrat (Dilatrate-SR, Isordil, Sorbitrate), isosorbidmononitrat (Imdur, Ismo, Monoket) och andra
* Alfa-blockerare, annan än Tamsulosin (Flomax) 0,4 mg en gång dagligen), såsom Doxazosin (Cardura), guanadrel (Hylorel), Prazosin (Minipress), Terazosin (Hytrin), alfuzosin (Uroxatral) och andra
* Vissa droger som kallas poppers (t.ex. amylnitrit, butyl nitrat)
* Andra läkemedel för behandling av erektil dysfunktion

Med Tadalafil Super Active med någon av dessa mediciner kan orsaka mycket lågt blodtryck, vilket kan resultera i yrsel, svimning, en stroke eller en hjärtattack.
Denna lista är inte komplett och det kan finnas andra läkemedel som kan interagera med Tadalafil Super Active. Tala om för din läkare om alla dina receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, mineraler, naturläkemedel och läkemedel ordinerats av andra läkare. Startar inte en ny medicin utan tala om för din läkare.

 

Följande milda och vanliga biverkningar kan förekomma, speciellt när Tadalafil Super Active tas i kombination med alkohol eller vissa andra läkemedel:
* Yrsel
* Dåsighet
* Svimning
* Dimsyn
* Huvudvärk
* Ansiktsrodnad
*Magbesvär

Bör följande mindre sannolikt, men allvarliga biverkningar inträffar ska du omedelbart söka läkarvård:
* En allergisk reaktion (andningssvårigheter, stängning av halsen, svullnad av läppar, tunga eller ansikte, nässelfeber)
* Bröstsmärta eller oregelbundna hjärtslag
* Yrsel, illamående eller kärlkramp (smärta, täthet, obehag, domningar eller stickningar i bröstet, armarna, halsen eller käken)
* Svullna anklar eller ben
* Andnöd
* Långvarig eller svår yrsel
* En långvarig (längre än 4 timmar) eller smärtsam erektion

Detta är bara en ofullständig lista över möjliga biverkningar och andra kan förekomma. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever några andra biverkningar än de som nämns ovan, särskilt om de är besvärande.

 

Hur Tadalafil Super Active arbete?
Tadalafil Super Active tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare. Den mjukar upp musklerna och ökar blodflödet till vissa områden av kroppen. Tadalafil Super Active hjälper män som lider av erektil dysfunktion genom att bidra till att öka blodflödet i penis vid sexuell stimulering. Detta hjälper dig att uppnå och behålla en erektion.

Kan jag dricka alkohol när du tar Tadalafil Super Active?
Tadalafil Super Active bör inte tas tillsammans med stora mängder alkohol (t.ex. 5 drinkar eller mer). Överdriven alkoholkonsumtion kan öka vissa biverkningar av denna medicin, till exempel huvudvärk, yrsel, ökad hjärtfrekvens eller lågt blodtryck.

Kommer att ta Tadalafil Super Active skydda mig mot sexuellt överförbara sjukdomar?
Nej, ta Tadalafil Super Active skyddar inte mot alla sjukdomar. För adekvat skydd mot STI-talet, bör du använda en effektiv barriär metod, såsom kondom och spermiedödande medel

Finns det några livsmedel som kommer att påverka Tadalafil Super Active?
Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med Tadalafil Super Active. Denna interaktion kan leda till potentiellt negativa effekter. Du bör diskutera användningen av grapefrukt och grapefruktjuice med din läkare. Ökar inte eller minska mängden av grapefrukt i din kost utan att först tala med din läkare.
Att äta fet mat kan också orsaka en fördröjning av effekterna av Tadalafil Super Active på erektil dysfunktion.

Vad är skillnaden mellan Tadalafil Super Active och originella Tadalafil?
Tadalafil Super Active kommer som gelkapslar snarare än vanliga tabletter och därför absorberas i blodet mycket snabbare än traditionell Tadalafil. Detta gör kapslarna arbetar mycket snabbare och effekter kan kännas så tidigt som 16 minuter efter administrering. Det ger också Tadalafil Super Active en mer potent effekt och gör det effektivt för ännu svåra fall av erektil dysfunktion.

 

 

Köp Styrka piller nu i vår apotek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)