Skip to content

Posts from the ‘Viagra (Brand)’ Category

Viagra (Brand)


När det gäller ett tillförlitligt och effektivt sätt att behandla erektil dysfunktion, det finns inget bättre än originalet. Viagra ® ansågs revolutionerande när den utvecklat mer än 10 år sedan som den första officiella behandling för erektil dysfunktion. Nu är det fortfarande den mest populära bland alla ED mediciner, med en meritlista på den internationella marknaden. Välja Viagra ® är att välja kvalitet.

 

fördelar

> Ökar blodflödet till penis för att uppnå och behålla en erektion
> FDA-godkänd och länge beprövade framgång på den internationella marknaden
> Kliniskt bevisat att sänka blodtryck och hjärtfrekvens och förbättra åtgärder för syreförbrukning
> Förbättrar kvaliteten och framgång CHF (hjärtsvikt) behandling
> Lindrar stress och förbättrar självkänsla och sexuella relationer

 

Hur du använder
Viagra ® tas oralt behov allt från 30 minuter till 4 timmar före sexuell aktivitet (ta medicinen ungefär en timme innan är mest effektivt). Ta bara som riktad, vanligtvis en gång per dag vid behov. Viagra ® fungerar tillsammans med sexuell stimulering för att uppnå en erektion.

överdosering
Om du misstänker en överdos av Viagra (Sildenafil Citrate), kontakta din lokala center Giftinformation eller akutmottagning omedelbart. Symtom på en överdos kan omfatta svår yrsel, svimning, eller långvarig erektion.

glömda dosen
Viagra ® tas vid behov, så du inte riskerar att missa en dos.

anteckningar
Dela inte detta läkemedel med andra, eftersom de kan ha ett problem som inte behandlas effektivt med detta läkemedel. Användning av detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. hiv, hepatit B, gonorré, syfilis)

lagring
Förvara i rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Hålla denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.

viktigt
Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap och dom av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas att ta av denna medicin är säker, lämpligt eller effektivt för dig.

 

försiktighetsåtgärder
Innan du använder Viagra ®, informera din läkare om din medicinska historia, inklusive:
* Allergier (särskilt läkemedel allergier)
* Penis tillstånd såsom fibros / ärrbildning (t.ex., Peyronies sjukdom)
* Historia smärtsam / förlängd erektion (priapism)
* Sickle cell-anemi
* Blodsystemet cancer (såsom leukemi eller myelom)
* Ögonproblem (retina sjukdomar)
* Njur-eller leversjukdomar
* blödningsrubbningar
* Aktiva magsår
* hjärtsjukdomar
* Strokes
* Mycket högt eller lågt blodtryck

Begränsa alkoholintag, eftersom det kan förvärra biverkningar av detta läkemedel. Eftersom Viagra ® kan orsaka yrsel, rekommenderas försiktighet när du utför uppgifter som kräver uppmärksamhet (t.ex. körning). För att undvika yrsel och yrsel när du reser dig från sittande eller liggande ställning, få upp långsamt. Detta läkemedel är inte att användas av kvinnor och barn. De äldre kan vara mer känsliga för biverkningar av Viagra ®, varför försiktighet rekommenderas för denna grupp.

läkemedelsinteraktioner
Informera din läkare om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du kan använda, särskilt:
* Nitrat läkemedel (t.ex. nitroglycerin, isosorbiddinitrat), nitroprussid (alla kväveoxiddonator läkemedel), cimetidin, erytromycin, antimykotika av azoltyp (t ex itrakonazol, ketokonazol), mibefradil, rifamyciner (t.ex. rifampin)
* Högt blodtryck
* Vissa HIV-proteashämmare (t.ex. saquinavir, ritonavir, amprenavir), delavirdin

Starta inte eller sluta någon medicin utan att läkare eller apotekspersonal godkännande.

 

biverkningar

När du använder Viagra ®, kan följande biverkningar inträffar:
* huvudvärk
* Flushing
* magbesvär
* nästäppa
* diarré
* yrsel

Om dessa effekter kvarstår eller förvärras, meddela din läkare omedelbart.

Bör följande osannolika biverkningar, rapportera dem direkt:
* Smärtsamma eller andra förhöjt blodtryck
* synproblem
* hudutslag
* bröstsmärta
* svimning
* Svullnad i fotled eller fot

Om du upplever en smärtsam eller långvarig erektion (som varar längre än 4 timmar), sluta använda detta läkemedel och uppsök omedelbart läkarvård. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

 

Hur fungerar Viagra ®?
Erektil dysfunktion är ofta ett fysiskt problem. Viagra ® behandlar erektil dysfunktion genom att öka blodflödet till penis. Kommer dock bara ta Viagra ® inte ge dig en erektion. Du måste fortfarande vara sexuellt upphetsad för att uppnå en erektion, även när du tar Viagra ®.

Vilken är den rekommenderade dosen för Viagra ®?
Det finns tre potentiella doseringar av Viagra ®: 25mg, 50 mg och 100 mg. Doseringen kan behöva justeras av din läkare bör den önskade effekten inte uppnås. Som med all medicinering bör du följa de råd av din läkare och konsultera honom om du har några frågor eller funderingar. Det är normalt att börja på den lägsta dosen för att kontrollera effektivitet. Viagra ® bör tas en gång om dagen, med eller utan måltider efter behov. Reducerar inte eller öka den föreskrivna dosen.

Kan jag dricka alkohol tillsammans med Viagra ®?
Det är inte tillrådligt att dricka stora mängder alkohol innan du tar Viagra ®. Alkoholkonsumtionen kan minska eller neutralisera effektiviteten av Viagra ®.

Har vissa livsmedel påverkar användningen av Viagra ®?
Att äta fet mat kan orsaka en fördröjning av effekterna av Viagra ® på erektil dysfunktion.

Är det något jag bör diskutera med min läkare innan du tar Viagra ®?
Innan du använder Viagra ®, informera din läkare om din medicinska historia, inklusive:
* Allergier (särskilt läkemedel allergier)
* Penis tillstånd såsom fibros / ärrbildning (t.ex., Peyronies sjukdom)
* Historia smärtsam / förlängd erektion (priapism)
* Sickle cell-anemi
* Blodsystemet cancer (såsom leukemi eller myelom)
* Ögonproblem (retina sjukdomar)
* Njur-eller leversjukdomar
* blödningsrubbningar
* Aktiva magsår
* hjärtsjukdomar
* Strokes
* Mycket högt eller lågt blodtryck

Köp Styrka piller nu i vår apotek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)