Skip to content

Daily Cialis (Brand)


Så du har äntligen hittat den perfekta ED medicin som kommer att vända din erektion problem till ett minne blott. Ditt kärleksliv är tillbaka på rätt spår och du känner dig som en man igen. Livet är bra. Men det finns en sak som saknas – spontanitet är borta och snart inser driva-of-the-moment älskog är omöjligt när man måste vänta minst en halvtimme innan p-piller sparkar i. Daily Cialis ® kan ändra på det. Genom att ta en lägre dos av Cialis ® på en regelbunden daglig basis, kommer det att fortsätta arbeta, oavsett när eller hur många gånger en dag du vill ha samlag. Dessutom är denna medicin ett bra verktyg för män vars erektioner hämmas av andra hälsoproblem, såsom diabetes, hjärtsjukdom eller högt kolesterol. Med Daily Cialis ®, kommer ingenting stå i vägen för romantik.

 

fördelar

> Ökar blodflödet till penis för att uppnå och behålla en erektion
> Effekten varar så länge som behandlingen pågår
> Lägre daglig dos av 5 mg minskar risken för biverkningar
> Effektiv för personer med andra hälsoproblem, såsom hjärtsjukdomar och diabetes
> Innan planeringen före samlag krävs inte

 

Så här använder
Ta Daily Cialis ® oralt, en gång om dagen, med ett glas vatten. Det kan tas med eller utan mat. Följ instruktionerna från din läkare precis, även om de skiljer sig från den vanligtvis rekommenderade doseringen.
Att njuta av maximal nytta av Daily Cialis ®, måste du ta detta läkemedel på regelbunden daglig basis, vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

överdosering
Eventuella biverkningar av en Daily Cialis ® överdosering inkluderar:
* Bröstsmärta eller oregelbundna hjärtslag
* illamående
* Känner sig yr eller medvetslöshet
* En smärtsam eller långvarig erektion (varar mer än 4 timmar)

Om du tror att du har tagit för mycket av detta läkemedel, kontakta din lokala giftcentral eller akutvården direkt.

glömda dosen
Om du glömmer att ta en dos av Daily Cialis ®, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa schemalagda dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med ditt vanliga schema. Försök inte att dubbla upp på denna medicin för att kompensera för glömd dos.

anteckningar
Ta inte Daily Cialis ® för något annat ändamål än ordinerats av din läkare.
Genom att använda Daily Cialis ® kommer du inte att skyddas mot sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. hiv, hepatit B, gonorré, syfilis).
Dela inte detta läkemedel med andra, eftersom de kan ha ett tillstånd som inte är tillräckligt behandlas med Daily Cialis ®.

lagring
Store Daily Cialis ® vid rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C) och bort från ljus och fukt. Hålla denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.

viktigt
Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap och dom av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas att ta av denna medicin är säker, lämpligt eller effektivt för dig.

 

försiktighetsåtgärder
Innan du tar Daily Cialis ®, bör du informera din läkare om du anamnes, inklusive:
* eventuella allergier
* Hjärtproblem (t.ex. bröstsmärta, hjärtsvikt, oregelbundna hjärtslag, tidigare hjärtinfarkt)
* Högt eller lågt blodtryck
* Strokes
* Lever-eller njursjukdomar
* Svår synnedsättning, inklusive ett tillstånd som kallas NAION
* Retinitis pigmentosa, (sällsynt genetisk ögonsjukdom)
* Peyronies sjukdom (deformerade penis)
* En förlängd erektion (varar mer än 4 timmar)
* Blodkroppar problem (t.ex. sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi)

Om du har eller någonsin har haft något av ovanstående villkor, kan du inte kunna ta dagliga Cialis ® eller du kan behöva en dosjustering.
Daily Cialis ® är inte indicerat för användning av kvinnor.

läkemedelsinteraktioner
Innan du tar Daily Cialis ®, informera din läkare om alla andra läkemedel som du använder för närvarande, särskilt:
* Nitrater (inklusive så kallade poppers och droger som amylnitrit och butylnitrit)
* alfa-blockerare
* Blodtrycksmätare mediciner
* Läkemedel för hiv eller aids
* läkemedel mot svampinfektioner
* erytromycin
* Andra ED mediciner

Detta är bara en ofullständig lista och andra läkemedel kan interagera negativt med Daily Cialis ®. Meddela din läkare om alla andra receptbelagda och receptfria läkemedel du använder, inklusive naturläkemedel piller, kosttillskott, vitaminer, mineraler och läkemedel som ordinerats av andra läkare. Starta inte eller sluta använda någon medicin utan att diskutera detta med din läkare först.

 

biverkningar

Vanliga eventuella biverkningar av dagliga Cialis ® inkluderar:
* huvudvärk
* matsmältningsbesvär
* ryggsmärta
* muskelvärk
* ansiktsrodnad
* Täppt eller rinnande näsa

Ovanstående biverkningar är vanligtvis milda och varar endast tillfälligt. Kontakta din läkare så snart som möjligt om någon av dessa biverkningar kvarstår eller förvärras.
Meddela din läkare omedelbart om du upplever detta ovanliga men allvarliga biverkning:
* Förlängd erektion (varar längre än 4 timmar)

Också informera din läkare omedelbart om du har något av följande sällsynta men mycket allvarliga biverkningar:
* Plötslig förlust av hörsel eller syn
* Öronsusning
* yrsel

Sluta ha samlag genast och sök akut medicinsk vård, om du upplever något av följande symtom under kön:
* illamående
* yrsel
* bröstsmärta

Detta är bara en ofullständig lista och andra biverkningar kan förekomma. Informera din läkare så snart som möjligt om du upplever några andra biverkningar än de som nämns ovan, särskilt om de är besvärande.

 

Hur fungerar Daily Cialis ®?
Daily Cialis ® tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare. Den mjukar upp musklerna och ökar blodflödet till vissa områden av kroppen. Detta läkemedel hjälper män som lider av erektil dysfunktion genom att bidra till att öka blodflödet i penis vid sexuell stimulering. Detta hjälper dig att uppnå och behålla en erektion.

Har alkohol eller göra vissa livsmedel interagera med Daily Cialis ®?
Undvika att dricka stora mängder alkohol (5 glas eller mer) medan du tar Daily Cialis ®. Alkohol kan öka risken för vissa biverkningar av denna medicin, inklusive yrsel, huvudvärk eller blodtrycksfall.
Kombinera grapefrukt eller grapefruktjuice med daglig Cialis ® kan potentiellt leda till negativa bieffekter. Diskutera användandet av grapefrukt och grapefruktjuice med din läkare. Ökar inte eller minska mängden av grapefrukt i din kost utan att diskutera detta med din läkare först.

Vilka är skillnaderna mellan Daily Cialis ® och andra typer av Cialis ®?
Daily Cialis ® tas dagligen och dess effekter varar så länge som behandlingen pågår. Andra Cialis ® produkter tas som behövs, vilket innebär att det alltid finns en väntetid mellan konsumtion av p-piller och sexuellt umgänge.
Daily Cialis ® är också effektiv för de mest envisa fallen av ED och för människor som lider av ytterligare hälsoproblem som gör mest ED läkemedel mindre effektiva.
Grund av den lägre doseringen av Tadalafil är Daglig Cialis ® väl tolererad och har en lägre risk för biverkningar än andra Cialis produkter, som innehåller en högre dos.

Hur lång tid tar det för Daily Cialis ® för att börja arbeta?
Det kan ta upp till 4-5 dagar innan du märker den fulla effekten av Daily Cialis ®, men resultaten varierar från person till person. Om du inte får de förväntade resultaten efter en rimlig tid, kontakta din läkare för att diskutera alternativa doser eller behandlingar.

Vilken är den rekommenderade dosen av Daily Cialis ®?
Den rekommenderade dosen av Daily Cialis ® är ett piller av 5 mg, tagen en gång per dag. Denna dos kan ökas eller minskas om råd av din läkare.

Köp Styrka piller nu i vår apotek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Daily Cialis (Brand), 9.0 out of 10 based on 1 rating

Comments are closed.