Skip to content

Kamagra Oral Jelly


Snabbverkande Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) är en av de bästa gel versioner tillgängliga. Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) innehåller motsvarande 100 mg Kamagra – exakt det belopp som finns i vanliga Kamagra piller. Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) kommer i 24 spännande smaker och fungerar riktigt snabbt – i allmänhet på mindre än 15 minuter. Denna praktiska påse lätt får plats i plånboken, redo för konsumtion i bokstavligen ett ögonblick. Bara riva en hörnet från påsen och det är klar att använda!

Hur du använder

Riv ett hörn från påsen och svalan Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) ca 15-20 minuter före sexuell aktivitet. Alternativt kan du pressa Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) i en tabell sked eller blanda Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) med juice. Kamagra Oral jelly (Sildenafilcitrat) löses i munnen, till skillnad från de konventionella tabletter som måste sväljas och är ofta obekväma för de som har svårigheter med att svälja tabletter. Ta bara som riktad, och inte mer än en gång om dagen.

Överdosering

Om du misstänker en överdos av Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate), kontakta din lokala center Giftinformation eller akutmottagning omedelbart. Symtom på en överdos kan vara:

Bröstsmärta eller oregelbundna hjärtslag
Svår yrsel eller yrsel
Svimning
Illamående
Förlängda erektioner

Glömda dosen

Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) tas endast när det behövs, därför kan du inte missa en dos.

Anteckningar

Dela inte Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) med andra, eftersom de kan ha ett problem som inte behandlas effektivt med detta läkemedel. Användning av Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. hiv, hepatit B, gonorré, syfilis).

Lagring

Förvara i rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Hålla denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.

Viktigt

Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap och dom av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas att ta av denna medicin är säker, lämpligt eller effektivt för dig.

Försiktighetsåtgärder

Innan du använder Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate), tala med din läkare din medicinska historia, inklusive:

Allergier (särskilt läkemedel allergier)
Penis tillstånd såsom fibros / ärrbildning (t.ex., Peyronies sjukdom)
Historia smärtsam / förlängd erektion (priapism)
Sickle cell-anemi
Blodsystemet cancer (såsom leukemi eller myelom)
Ögonproblem (retina sjukdomar)
Njur-eller leversjukdomar
Blödningsrubbningar
Aktiva magsår
Hjärtsjukdomar, stroke, mycket högt eller lågt blodtryck.

Begränsa alkoholintag, eftersom det kan förvärra biverkningarna av Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate). Eftersom Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) kan orsaka yrsel, rekommenderas försiktighet när du utför uppgifter som kräver uppmärksamhet (t.ex. körning). För att undvika yrsel och yrsel när man står upp från en sittande eller liggande ställning, få upp långsamt. Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) bör inte användas av kvinnor eller barn. De äldre kan vara mer känsliga för biverkningar av detta läkemedel, varför försiktighet rekommenderas i denna grupp.

Läkemedelsinteraktioner

Ta inte Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) om du även använder ett nitrat läkemedel för bröstsmärtor eller hjärtproblem, inklusive nitroglycerin (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-Bid, Minitran, Deponit, Transderm-Nitro), isosorbid dinitrat (Dilatrate-SR, Isordil, Sorbitrate) och isosorbid mononitrat (Imdur, Ismo, Monoket) eller droger såsom amylnitrit eller nitrit (“poppers”).

Innan du tar Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate), berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

Bosentan (Tracleer)
Cimetidin (Tagamet, Tagamet HB)
Ett antibiotikum såsom erytromycin (E-Mycin, Eryc, Ery-Tab) eller klaritromycin (Biaxin)
Doxazosin (Cardura), Prazosin (Minipress), Terazosin (Hytrin)
HIV läkemedel såsom amprenavir (Agenerase), tipranavir (Aptivus), darunavir (Prezista), efavirenz (Sustiva), nevirapin (Viramune), indinavir (Crixivan), saquinavir (Invirase, Fortovase), lopinavir / ritonavir (Kaletra), fosamprenavir ( Lexiva), ritonavir (Norvir), atazanavir (Reyataz) eller nelfinavir (Viracept)
Ett läkemedel mot svamp såsom itrakonazol (Sporanox) eller ketokonazol (Nizoral)
Karbamazepin (Tegretol), fenobarbital (Luminal) eller fenytoin (Dilantin)
Rifampin (Rifadin, Rimactane) eller rifabutin (Mycobutin)

Om du använder något av dessa läkemedel, kan du inte kunna ta Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate), eller du kan behöva dosjustering eller speciella tester under behandlingen.

Det kan finnas andra droger inte nämns som kan påverka Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate). Tala om för din läkare om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du använder. Detta inbegriper vitaminer, mineraler, naturläkemedel produkter och läkemedel ordinerats av andra läkare. Börja inte med en ny medicin utan att tala om för din läkare.

Sluta och ring din läkare omedelbart om du drabbas av några av följande allvarliga biverkningar under sexuell aktivitet:

Yrsel
Illamående
Smärta, domningar eller stickningar i bröstet, armarna, halsen eller käken

Sluta använda Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) och sök akut medicinsk hjälp om du upplever en plötslig förlust av synen.

Sök akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion:

Hives
Andningssvårigheter
Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

Sluta använda Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) och kontakta din läkare omedelbart om du upplever någon av dessa allvarliga biverkningar:

Bröstsmärta eller tung känsla, med smärta sprider sig till armen eller axeln
Illamående, svettningar, allmän sjukdomskänsla
Oregelbunden hjärtrytm
Svullnad i händer, vrister eller fötter
Andnöd
Synförändringar
Svimning eller känsla yr
Erektion som är smärtsamt eller varar 4 timmar eller längre

Fortsätt att ta Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate), men tala med din läkare om du upplever något av dessa mindre allvarliga biverkningar:

Värme eller rodnad i ansiktet, halsen eller bröstet
Täppt näsa
Huvudvärk
Magbesvär
Ryggsmärta

Andra biverkningar än de som listats här kan också förekomma. Tala med din läkare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som är särskilt besvärande.

Hur Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) arbete?

Erektil dysfunktion är ofta ett fysiskt problem. Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) behandlar erektil dysfunktion genom att öka blodflödet till penis. Med Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) måste du vara sexuellt upphetsad för att få en erektion. Om du tar Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) när du inte upphetsad kommer ingenting att hända. Du kommer inte få erektion bara genom att ta Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate).

Vilken är den rekommenderade dosen av Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate)?

Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) kommer endast i en möjlig dosering: 5 mg, vilket motsvarar en 100 mg Kamagra tablett. Doseringen kan behöva justeras av din läkare, bör den önskade effekten inte uppnås. Som med all medicinering bör du följa de råd av din läkare och konsultera honom om du har några frågor eller funderingar. Det är normalt att börja på den lägsta dosen för att kontrollera effektivitet. Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) bör tas en gång om dagen, med eller utan måltider, efter behov. Reducerar inte eller öka den föreskrivna dosen.

Kan jag dricka alkohol tillsammans med Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate)?

Det är inte tillrådligt att dricka stora mängder alkohol innan du tar Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) och chanserna är Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) kommer inte att fungera om du gör detta.

Göra vissa livsmedel effekt användningen av Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate)?

Att äta fet mat kan orsaka en fördröjning av effekterna av Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) på erektil dysfunktion.

Vad är skillnaden mellan Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) och andra Kamagra medicinering?

Kamagra Oral jelly (Sildenafilcitrat) är en gel som konsumeras oralt genom att låta det lösas upp i munnen, under tungan. Detta gör det mycket enklare att administrera för människor som har difficuly svälja piller än vanliga Kamagra tabletter eller kapslar gel.

Det sätt Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) administreras säkerställer också att det blir absorberas direkt i blodomloppet. Detta innebär att Kamagra Oral Jelly (Sildenafil Citrate) arbetar mycket snabbare än Kamagra tabletter eller kapslar Kamagra gel. Dess effekter kan kännas så snabbt som 15-20 minuter efter intag, i motsats till vanliga Kamagra tabletter, som kan ta upp till en timme att börja arbeta.

Köp Styrka piller nu i vår apotek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.7/10 (18 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Kamagra Oral Jelly, 5.7 out of 10 based on 18 ratings

Comments are closed.