Skip to content

Sildenafil Citrate Softabs


Om du gillar Sildenafil Citrate, kommer du att älska denna revolutionerande ny produkt! Sildenafil Citrate Softabs är ett snabbverkande alternativ till de ursprungliga läkemedlen. Dessa tabletter kan erbjuda samma effektiv behandling mot erektil dysfunktion som vanlig Sildenafilcitrat, men eftersom de är upplösta i munnen i stället för sväljas hela, är de absorberas mycket snabbare i blodströmmen under en snabbare effekt. Och på grund av deras goda mintsmak, är de en riktig smakupplevelse. Vem vill vänta? Sildenafil citrate Softabs göra ditt sexliv bättre och mer spontan!

 

fördelar

> Ökar blodflödet till penis att hjälpa till att uppnå och behålla en erektion
> Fungerar snabbare än vanliga Tadalafil-15 till 20 minuter efter konsumtion
> Flikar har en mintsmak och löses i munnen för enklare administration
> Bidrar till att uppnå hårdare erektioner, sexuell lust ett starkare och bättre orgasmer
> 100% säkert och godkänt

 

Hur du använder
Sildenafil Citrate Softabs tas oralt vid behov, vanligtvis ca 15-20 minuter före planerad samlag, men inte mer än en gång om dagen. Tabletterna måste placeras under tungan tills upplöst. Detta är viktigt, som precis svälja piller kommer att resultera i en liknande effekt som det ursprungliga Sildenafil Citrate.
Följ anvisningarna från läkare precis, även om de skiljer från den vanligtvis rekommenderade doseringen.

överdosering
Potentiella symptom på en Softabs Sildenafil Citrate överdosering inkluderar:
* svår yrsel
* svimning
* Långvarig och smärtsam erektion (mer än 4 timmar)
Om du misstänker att du har tagit för mycket av detta läkemedel, bör du kontakta din lokala center Giftinformation eller akutvården omedelbart.

glömda dosen
Sildenafil Citrate Softabs vidtas vid behov, så du är osannolikt att missa en dos.

anteckningar
Dela inte detta läkemedel med andra, eftersom de kan ha ett problem som inte behandlas med detta effektivt sildenafil citrate Softabs.
Med detta läkemedel skyddar dig inte mot sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. hiv, hepatit B, gonorré, syfilis).

lagring
Förvara i rumstemperatur Softabs Sildenafil Citrate mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Hålla denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.

viktigt
Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap och dom av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas att ta av denna medicin är säker, lämpligt eller effektivt för dig.

 

försiktighetsåtgärder
Innan du använder Sildenafil Citrate, informera din läkare om din medicinska historia, särskilt:
* eventuella allergier
* Penis fibros eller ärrbildning som sökvillkor (t.ex. Peyronies sjukdom)
* En historia av smärtsamma eller långvarig erektion (priapism)
* Sickle cell-anemi
* Blodsystemet cancer (leukemi eller myelom som sökning)
* Ögonproblem (retina sjukdomar)
* Njur-eller leversjukdom
* blödningsrubbningar
* Aktiva magsår
* hjärtsjukdomar
* Strokes
*Mycket högt eller lågt blodtryck

Om du lider eller har haft något av ovanstående, kanske du inte kan ta sildenafil citrat eller du kan behöva en dosjustering.
För att undvika att få dig yr eller svimfärdig när du reser dig från sittande eller liggande position, bör du gå upp långsamt.
Sildenafil bör inte användas av kvinnor eller barn. Äldre personer kan vara mer känsliga för biverkningar av detta läkemedel, så försiktighet rekommenderas för patienter från denna åldersgrupp.

Läkemedelsinteraktioner
Innan du tar sildenafil citrate, bör du berätta för din läkare om alla receptbelagda och receptfria läkemedel du använder. Speciellt nämnas:
* Nitrat läkemedel (t.ex. nitroglycerin, isosorbiddinitrat)
* Nitroprussid (eventuella kväveoxiddonator läkemedel)
* cimetidin
* erytromycin
* Azolantimykotika (t ex itrakonazol, ketokonazol)
* mibefradil
* Rifamycin (rifampin t.ex.)
* Högt blodtryck medicinering
* Vissa HIV-proteashämmare (granskas som saquinavir, ritonavir, amprenavir)
* delavirdin

Denna lista är inte komplett och det kan finnas andra läkemedel som kan interagera med sildenafil citrate Softabs. Tala om för din läkare om alla dina receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, mineraler, naturläkemedel och läkemedel ordinerats av andra läkare. Startar inte en ny medicin utan inte tala om för din läkare.

 

biverkningar

Vanliga eventuella biverkningar av Sildenafil Citrate Softabs inkluderar:
* huvudvärk
* Flushing
* orolig mage
* Nästäppa
* diarré
* yrsel

Låt din läkare vet omedelbart om någon av ovanstående biverkningar kvarstår eller förvärras.
Så för din läkare omgående bör följande osannolika men allvarliga biverkningar inträffar:
* Förhöjt blodtryck (t ex smärta)
* synproblem
* hudutslag

Omedelbart söka läkarvård om du upplever något av följande osannolika men mycket mycket allvarliga biverkningar:
* bröstsmärta
* svimning
* Svullnad i foten eller ankeln

Om du upplever en smärtsam eller långvarig erektion (varar längre än 4 timmar), ska du sluta använda sildenafil citrate Softabs omedelbart och söka akut läkarvård.
Detta är bara en ofullständig lista över möjliga biverkningar av Sildenafil Citrate Softabs och andra kan förekomma. Meddela din läkare omedelbart om du upplever några andra biverkningar än de som nämns ovan, särskilt om de blir besvärande.

 

Hur Sildenafil Citrate Softabs arbete?
Sildenafil Citrate Softabs behandlar erektil dysfunktion genom att underlätta blodflödet till penis och hjälpa män att få erektion. Men bara ta sildenafil citrate Softabs är inte tillräckligt. För detta läkemedel skall vara effektiv, kommer sexuell stimulering måste därför ske samtidigt

Kan jag köra när man tar sildenafil citrate Softabs?
Sildenafil citrate Softabs kan orsaka yrsel och dåsighet. Därför är det tillrådligt att inte köra eller utföra andra uppgifter som kräver uppmärksamhet, när du tar detta läkemedel.

Vilken är den rekommenderade dosen av Sildenafil Citrate Softabs?
Sildenafil citrate Softabs kan tas i 3 potentiella doser: 25 mg, 50 mg eller 100 mg. Tala med din läkare i förväg och han kommer att råda dig hur du tar denna medicin och kan besluta att justera doseringen om den önskade effekten inte uppnås eller om eventuella biverkningar. Det är normalt att börja ta sildenafil citrate Softabs vid den lägsta dosen för att kontrollera effektivitet och biverkningar.

 
Kan jag dricka alkohol när du tar sildenafil citrate Softabs?
Om en måttlig mängd alkohol konsumeras tillsammans Softabs Sildenafil Citrate, kommer det inte en negativ inverkan på effektiviteten av denna medicin. Undvik dock att dricka stora mängder alkohol, eftersom detta kan öka risken för eventuella biverkningar av Sildenafil Citrate Softabs.

Finns det någon mat stoppar som interagerar med sildenafil citrate Softabs?
Du bör undvika att äta fet mat samtidigt som sildenafil citrate Softabs. Mat som är hög i fetthalt, kan minska effekten av denna medicin.

Köp Styrka piller nu i vår apotek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Sildenafil Citrate Softabs, 9.0 out of 10 based on 1 rating

Comments are closed.