Skip to content

Sildenafil Professional


Sildenafil Professional (Sildenafil Citrate) är en ny generation extra styrka receptbelagt läkemedel som tas oralt för behandling av erektil dysfunktion. Det löser musklerna och kraftfullt aktiverar det naturliga blodflödet, vilket gör att penis blir hård och erigerad när en man är sexuellt upphetsad. Eftersom Sildenafil Professional (Sildenafil Citrate) bör tuggas i stället för förtäring tabletterna arbeta i så snabbt som 20 minuter, mer än dubbelt så snabbt som traditionella Sildenafil!

 

fördelar

> Ökar blodflödet till penis för att uppnå och behålla en erektion
> Mer effektiva än standard Sildenafil på grund av snabbt och enkelt absorption i blodet
> Träder i kraft snabbt – cirka 20 minuter efter intag
> Resulterar i ökad libido och uthållighet
> Lindrar stress och förbättrar självkänsla och sexuella relationer

 

Hur du använder
Sildenafil Professionell bör tas ca 20 minuter före samlag. Ta det bara som riktad, vanligen en gång per dag. För att uppnå optimala resultat ska Sildenafil Professional tuggas, inte sväljas. Detta medger en snabbare absorption in i blodomloppet. Genom att svälja detta läkemedel i stället för att tugga den, kommer resultatet att likna de traditionella Sildenafil. Om du tar sildenafil Professional efter en fet måltid läkemedlet kan ha liten eller ingen effekt.

överdosering
Om du misstänker en överdos av Sildenafil Professional, kontakta ditt lokala center Giftinformation eller akutmottagning omedelbart. Symtom på en överdos kan omfatta svår yrsel, svimning eller en långvarig erektion.

anteckningar
Dela inte detta läkemedel med andra, eftersom de kan ha ett problem som inte behandlas effektivt med detta läkemedel. Användning av Sildenafil Professional skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. hiv, hepatit B, gonorré, syfilis)

glömda dosen
Sildenafil Professional (Sildenafil Citrate) tas endast när det behövs, så du inte riskerar att missa en dos.

lagring
Förvara i rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Hålla denna och alla mediciner utom räckhåll för barn.

viktigt
Ovanstående information är avsedd att komplettera, inte ersätta, den sakkunskap och dom av din läkare, apotekspersonal eller annan behörig sjukvårdspersonal. Det ska inte tolkas att ta av denna medicin är säker, lämpligt eller effektivt för dig.

 

Försiktighetsåtgärder
Innan du använder Sildenafil Professional, tala med din läkare din medicinska historia, inklusive:
* Allergier (särskilt läkemedel allergier)
* Penis tillstånd såsom fibros / ärrbildning (t.ex., Peyronies sjukdom)
* Historia smärtsam / förlängd erektion (priapism)
* Sickle cell-anemi
* Blodsystemet cancer (såsom leukemi eller myelom)
* Ögonproblem (retina sjukdomar)
* Njur-eller leversjukdomar
* Blödningsrubbningar
* Aktiva magsår
* Hjärtsjukdomar
* Stroke
* Mycket högt eller lågt blodtryck
Begränsa alkoholintag, eftersom det kan förvärra biverkningar av Sildenafil Professional. Eftersom Sildenafil Professional kan orsaka yrsel, rekommenderas försiktighet när du utför uppgifter som kräver uppmärksamhet (t.ex. körning). För att undvika yrsel och yrsel när du reser dig från sittande eller liggande ställning, få upp långsamt. Kvinnor och barn ska inte använda Sildenafil Professional (Sildenafil Citrate). Äldre personer kan vara mer känsliga för biverkningar av detta läkemedel, varför försiktighet rekommenderas när sildenafil Professional (Sildenafil Citrate) används av denna grupp.

Läkemedelsinteraktioner
Du ska inte ta Sildenafil Professional om du är närvarande på ett nitrat läkemedel för hjärtproblem eller bröstsmärtor. Nitrater är:
* Nitroglycerin (vanliga namn Nitrolingual, nitro-Bid, nitro-Dur, Nitrostat Minitran, Deponit, Transderm-Nitro, och andra)
* Isosorbidmononitrat (trivialnamn Monoket, Imdur, Ismo)
* Isosorbid-dinitrat (Isordil, Sorbitrate, Dilatrate-SR)

Detta omfattar även nitrater som finns i olika droger såsom nitrit eller amylnitrit (nedan poppers “). Använda Sildenafil Professional (Sildenafil Citrate) i samband med någon av de ovan uppräknade läkemedel kan orsaka blodtrycksfall, vilket kan resultera i yrsel, svimning, stroke eller i extrema fall, en hjärtattack.
Innan du börjar ta Sildenafil Professional bör du informera din läkare om du för närvarande tar något av följande läkemedel:
* Andra läkemedel som behandlar impotens eller erektil dysfunktion, såsom alprostradil (trivialnamn Muse, Caverject och Edex) eller yohimbin (trivialnamn Yocon, Yodoxin eller andra)
* Erytromycin, vilket är ett antibiotikum (Populärnamn Eryc, E-Mycin, Ery-Tab och andra) eller klaritromycin (BIAXIN), som också är ett antibiotikum
* HIV läkemedel, såsom ritonavir (Norvir), indinavir (Crixivan), amprenavir (Agenerase), nelfinavir (Vracept), saquinavir (Fortovase eller Invierase), delavirdin (Rescriptor) eller några andra
* Anti-svamp läkemedel, såsom itrakonazol (vanligt namn Sporanox) eller ketokonazol (Nizoral)
* Fenobarbital (Luminal)
* Cimetidin (Tagamet eller Tagamet HB)
* Rifabutin (Mycobutin) eller rifampin (Rifamate eller Rifadin)
* Karbamazepin (Tegretol) eller fenytoin (Dilantin)

Om du är på någon av dessa mediciner, kan du inte kunna ta Sildenafil Professional eller du kan behöva en dosjustering eller särskild övervakning. Det är därför det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel du för närvarande tar för att se till att Sildenafil Professional är rätt för dig. Fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om någon ytterligare information om Sildenafil Professional.

 

biverkningar

 

Eventuella biverkningar av Sildenafil Professional är:
* huvudvärk
* Flushing
* magbesvär
* nästäppa
* diarré
* yrsel
Om dessa effekter kvarstår eller förvärras, meddela din läkare omgående.

Också meddela din läkare omgående om du upplever någon av följande osannolika biverkningar:
* Smärtsamma eller andra förhöjt blodtryck
* synproblem
* hudutslag

Följande biverkningar är mycket osannolikt, men återigen meddela din läkare omedelbart om du upplever dem:
* bröstsmärta
* svimning
* Svullnad i foten eller ankeln

Om du upplever en smärtsam eller långvarig erektion (som varar längre än 4 timmar), ska du sluta använda Sildenafil Professional och uppsök omedelbart läkarvård. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

 

Vad är skillnaden mellan Sildenafil Professional och Sildenafil Citrate?
Sildenafil Professional har en snabbare reaktionstid än andra Sildenafil produkter. Eftersom Sildenafil Professional tuggas, i stället för sväljas hela, det fungerar mer än dubbelt så snabbt som traditionella Sildenafil. Du kommer att märka resultatet av Sildenafil Professional som snabbt som 20 minuter efter intag.

Hur fungerar Sildenafil Professional arbete?
Sildenafil Professional påverkar svar på sexuell stimulering. Sildenafil Pofessional lossar musklerna i penis med kväveoxid, en kemikalie som normalt frisätts som svar på sexuell stimulering. Samtidigt aktiverar Sildenafil Professional kraftfullt den naturliga blodflödet. Detta gör att du kan uppnå och behålla en erektion snabbt och effektivt.

Kan jag dricka alkohol tillsammans med Sildenafil Professional?
Det är inte tillrådligt att dricka stora mängder alkohol innan du tar Sildenafil Professional som det kan förhindra medicinen från att arbeta.

Har vissa livsmedel påverka användningen av Sildenafil Professional?
Att äta fet mat kan orsaka en fördröjning av effekterna av Sildenafil Professional på erektil dysfunktion.

Jag har aldrig hört talas om Sildenafil Professional, är det säkert?
Sildenafil Professional är 100% säkert och godkänt av FDA. Kunder över hela världen har använt Sildenafil Professional och har rapporterat mer tillfredsställande sexuella upplevelser.

Köp Styrka piller nu i vår apotek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments are closed.